Tính Năng Level Sét Item + Lv Vũ khí tại Mu Hoàng Kim

Kích hoạt tính năng Vũ khí :
 
Level + 11 : Tăng 2% Dame
Level + 12 : Tăng 3% Dame
Level + 13 : Tăng 4% Dame
 
Kích hoạt tính năng sét Item :
 
Item cấp 1 2 3 :
Mặc Full Sét + 9 : Tăng 3% Giảm Sát Thương , Tăng 3% HP
Mặc Full Sét + 10 : Tăng 4% Giảm Sát Thương , Tăng 4% HP
Mặc Full Sét + 11 : Tăng 5% Giảm Sát Thương , Tăng 5% HP
Mặc Full Sét + 12 : Tăng 6% Giảm Sát Thương , Tăng 6% HP
Mặc Full Sét + 13 : Tăng 7% Giảm Sát Thương , Tăng 7% HP
Item cấp 4 5   :
Mặc Full Sét + 9 : Tăng 4% Giảm Sát Thương , Tăng 4% HP
Mặc Full Sét + 10 : Tăng 5% Giảm Sát Thương , Tăng 5% HP
Mặc Full Sét + 11 : Tăng 6% Giảm Sát Thương , Tăng 6% HP
Mặc Full Sét + 12 : Tăng 7% Giảm Sát Thương , Tăng 7% HP
Mặc Full Sét + 13 : Tăng 8% Giảm Sát Thương , Tăng 8% HP
Item cấp 7   :
Mặc Full Sét + 9 : Tăng 5% Giảm Sát Thương , Tăng 5% HP
Mặc Full Sét + 10 : Tăng 6% Giảm Sát Thương , Tăng 6% HP
Mặc Full Sét + 11 : Tăng 7% Giảm Sát Thương , Tăng 7% HP
Mặc Full Sét + 12 : Tăng 8% Giảm Sát Thương , Tăng 8% HP
Mặc Full Sét + 13 : Tăng 9% Giảm Sát Thương , Tăng 9% HP
Item cấp 8 (380)   :
Mặc Full Sét + 9 : Tăng 7% Giảm Sát Thương , Tăng 7% HP
Mặc Full Sét + 10 : Tăng 8% Giảm Sát Thương , Tăng 8% HP
Mặc Full Sét + 11 : Tăng 9% Giảm Sát Thương , Tăng 9% HP
Mặc Full Sét + 12 : Tăng 10% Giảm Sát Thương , Tăng 10% HP
Mặc Full Sét + 13 : Tăng 11% Giảm Sát Thương , Tăng 11% HP

 

 
 

I. Các Cấp Độ Của Set:

 

Chủng Tộc DW :

 • Cấp 1:  Vải Thô , Xương
 • Cấp 2:  Nhân Sư
 • Cấp 3:  Ma Thuật
 • Cấp 5: Triệu Hồn
 • Cấp 6:  Ánh Trăng
 • Cấp 7:  Ma Vương
 • Cấp 8: Thần Ma

Chủng Tộc DK:

 • Cấp 1: Thiên Kim, Set đồng, Set Da
 • Cấp 2: Thiết Phiến , Trâu xanh
 • Cấp 3: Hoả Long
 • Cấp 4: Hắc Long
 • Cấp 5: Phượng Hoàng
 • Cấp 6: Hắc Điểu
 • Cấp 7: Thần Long
 • Cấp 8: Quyền Năng

Chủng Tộc Elf:

 • Cấp 1: Lụa
 • Cấp 2: Trinh nữ , Ngọc Bích
 • Cấp 3,4: Kim Ngân
 • Cấp 5: Giai Nhân
 • Cấp 6: Nữ Thần
 • Cấp 7: Thánh Nữ
 • Cấp 8: Thái Bình

Chủng Tộc MG:

 • Cấp 1-3: Sử dụng của DK
 • Cấp 4: Phong Vũ
 • Cấp 5: Lôi Phong
 • Cấp 6: Hoả Thần
 • Cấp 7: Cuồng Phong
 • Cấp 8: Hồng Long

Chủng Tộc DL:

 • Cấp 1-2: Sử dụng của DK
 • Cấp 3: Thiết Ma
 • Cấp 4: Huyền Thiết
 • Cấp 5: Hắc Vương
 • Cấp 6: Hoàng Kim
 • Cấp 7: Chí Tôn
 • Cấp 8: Thái Dương

Chủng Tộc SUM:

 

 • Cấp 1 – 2: Thuật sỹ
 • Cấp 3: Hỏa Thiên
 • Cấp 6: Ma Pháp
 • Cấp 7: Phục Ma
 • Cấp 8: bão Điện

Chủng Tộc RF:

 • Câp 1-2: Sử dụng của DK
 • Cấp 3 – 4 : Địa Long
 • Cấp 5: Bạch Hổ
 • Cấp 6 – 7: Quyền Lực
 • Cấp 8: bạch Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *