Phân Bố Drop Ngọc máy chủ Thiên Sứ

 

HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỷ lệ Bản đồ Quái vật
1

 

Lông Vũ , Huy Hiệu Hoàng Tộc

Rơi từ 0:00 06/09/2021

0.5% Icarus Server  2 – 3 TÂT CẢ
2
Ngọc Sinh Mệnh 3% All Map : Server 2-3-4 Quái vật cấp trên 80 Level
3 Ngọc Tâm Linh 2% All Map : Server 2-3-4 Quái vật cấp trên 100 Level
4 Ngọc Hỗn Nguyên 4% All Map : Server 2-3-4 Quái vật cấp trên 70 Level
5 Ngọc Ước Nguyện 2% All Map : Server 2-3-4 Quái vật cấp trên 120 Level

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *