Chuỗi sự Kiện hằng ngày trong game

HỆ THỐNG SỰ KIỆN

 

Tên Sự Kiện
Sub
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng 2-3 0h00/4h00/8h00
12h00/14h00/16h00
20h00/22h00
Box 1-2-3-4-5 Hàng ngày
Lorencia (Boss Hoàng Kim)
Noria – Devias
Atlans – Tarkan
Boss Kundunt 2-3 24h / 1 lần
Từ khi bị Kill chết
Đồ Thần – Item 380 Hàng ngày
Sky Event
(NEW)
2-3 10h – 22h Đồ Thần – Item 380 Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu 2-3 4h / 1 lần
Bắt đầu 1:00
Đồ Thần – Ngọc Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ (VIP) 2-3-4 2h / 1 lần Bắt đầu 00:00
Tất cả khung giờ đều VIP
Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 300 quái vật tại Devil cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người
Lâu Đài Máu (VIP) 2-3-4 02h30 – 08h30
14h30 – 18h30
20h30 – 22h30 

 

Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 400 quái vật tại Blood cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người
Blue Event
(NEW)
2-3 9h40 – 13h40 

17h40 – 20h40

Các Loại Ngọc Hàng Ngày 

Losttower (197:103)
Sever PK có 4 bãi
Sever NonPK có 2 bãi

Boss Quỷ Vương
(NEW)
20 9h – 21h Lông Vũ – HHHT
Cụm Ngọc Bless , Soul
Hàng Ngày 

Map Aida 02 (205:201)

Boss Erohim
(NEW)
20 7h15 – 19h15 Đồ EXC
Cụm ngọc các loại
Hàng Ngày 

Map Barrack (43:109)

Boss Medusa
(NEW)
3-4 03h45 11h45
19h45 23h45 

 

Nguyên Liệu Cánh 2.5
Item Cấp Cao
Hằng ngày
 Map SwampofCalmness
Dungegon Event
(NEW)
20 7h – 19h Đồ EXC , Ngọc Hàng ngày
 Dungegon3
Summer Event 2-3 7h40 – 11h40
15h40 – 22h40
Các loại ngọc Hàng Ngày
Losttower (197:103)
Sever PK có 4 bãi
Sever NonPK có 2 bãi
Raklion Event 1 11h00 – 23h00 Item Exl Cao Cấp – PCP Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện 3-4 Cả ngày Item Exl Cao Cấp – PCP Hàng ngày
Happy Hour Event Tất cả 0h30-6h30-12h30-18h30 Exp x2 Hàng ngày
X2 Exp Tất cả Cả ngày Exp x2 Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *