Cập nhật Patty tăng EXP từ 16:00 ngày 30/8/2021

Với EXP thường và EXP Master sẽ tăng EXP  tổ đội 2 người , 3 người , 4 người , 5 người .

Áp dụng từ 16:00 ngày 30/8/2021 tất cả các máy chủ Thiên Sứ

 

BQT Mu Hoàng Kim xin thông báo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *